Uitkomst klantonderzoek

Twintig jaar geleden begon Equito met als motto “Een hele middag tussen de pony’s”. Onze opzet met o.a. speelse lessen, hulptroepen, ponyvriendjescursus en het betrekken van de ruiters bij de verzorging van de pony’s is heel succesvol gebleken en heeft ons in 2016 zelfs de titel “Hippische Ondernemer van het jaar” opgeleverd.

Maar de maatschappij verandert en ook de behoefte van klanten verschuift. Met ons team zijn we altijd op zoek naar hoe dingen beter en leuker kunnen voor mens én dier. Daarom heeft Myrthe de Wit begin 2023 met 37 ruiters en ouders een focusgroep onderzoek gedaan op Equito, om erachter te komen wat de klanten zien als de sterke kanten van het bedrijf, de mogelijkheden tot verandering en wat volgens hen de rol is van de manege en paardrijden in een veranderende maatschappij.

De vragen van het onderzoek waren opgedeeld in vier categorieën: algemene indruk van Equito, paardrijden als sport, de rol van paarden en paardrijden op de mentale gezondheid van mensen en dierenwelzijn.

Als positieve punten kwamen naar voren: de gezellige sfeer, respect voor de pony’s en dierenwelzijn, ruimte voor ruiters om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen; paardrijden is een passie.

Verbeterpunten waren o.a. meer werken met thema’s (zoals buitenrijdmaand, fit&fun-maand), wat vaker achter elkaar op dezelfde pony mogen rijden, uitbreiden van activiteiten en lesduur (zowel op als met de pony’s).

Ook de branche-organisatie FNRS heeft onlangs onderzoek gedaan naar de kansen en bedreigingen voor de paardensport in de toekomst. We gaan als team met onze visie en alle onderzoeksresultaten aan de slag om Equito nog leuker en beter te maken.

Wie interesse heeft in de gehele uitkomst van het onderzoek kan even contact opnemen met Myrthe of Maaike.